Συνοδεία και μεταφορά παιδιών σε ειδικά καθίσματα όπως προβλέπει
ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, από και προς το σχολείο και για όλες
τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Μεταφορά ατόμων τρίτης ηλικίας
προς όλες τις κοινωνικές υποχρεώσεις. Μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Εμπιστευτείτε μας ακόμα για ότι ασυνόδευτο πακέτο επιθυμείτε να μεταφέρετε.