Η καθημερινή μετακίνησή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί
με ένα ταξί (μεταφορά έως 3 ατόμων)
ή εναλλακτικά με ένα
mini van (μεταφορά έως 7 ατόμων)
προς όλους τους επιθυμητούς προορισμούς.